Cena LGBT Friendly Employer 2018 - přihláška organizace

  • Cenu LGBT Friendly Employer poprvé vyhlašuje iniciativa Pride Business Forum ve spolupráci s cenami bePROUD. Jejím cílem je oceňovat, motivovat a zviditelňovat snahy zaměstnavatelů při zavádění opatření směřujících k lepší inkluzi LGBT zaměstnanců v České republice. 

    Hodnocen bude strategický přístup k této oblasti, konkrétní projekty a nástroje podporující inkluzi LGBT zaměstnanců a jakým způsobem je téma podporováno nejvyšším vedením a komunikováno, jak interně, tak navenek. 

    O cenu se mohou ucházet zaměstnavatelé všech velikostí, z řady podnikatelských subjektů, veřejné a státní správy, nevýdělečných organizací. Oceníme 3 nejlepší společnosti za strategický a zajímavý přístup k této problematice. 

    Do ceny se můžete hlásit prostřednictvím vyplnění následujícího formuláře, a to nejpozději do 25. 5. 2018.

Charging
Načítání...